آیا مدانید مصرف قند و شکر در ایران چقدر است

میزان قند موجود در نوشیدنی ها چقدر است؟