تصاویری ازکنسرت علی عبدالمالکی درمریوان

علی عبدالمالکی. اهنگ حقیقت.شباهت صدا به علی عبدالمالکی