جنایتکاران عربستان نمی توانند خادم الحرمین باشند

خادم الحرمین یا خائن الحرمین ؟ (فیلم)