دیدار تدارکاتی نفت تهران مقابل نفت مسجدسلیمان

حواشی قبل از دیدار نفت مسجدسلیمان و تراکتورسازی (فیلم)