سحر قريشي ديشب در شبکه سه

تنبور نوازی در شبکه جهانی سحر