سفارت ایران در ترکیه حمله شب گذشته در استانبول را محکوم کرد

کاخ سفید حملات استانبول را محکوم کرد