فحش بازیکن پرسپلیس در این هفته

استقلال یا پرسپلیس؟