قیمت مرغ پرواز کرد

آنفلوآنزای مرغی قیمت مرغ و تخم مرغ را درهمه جا گران کرد (فیلم)