نویسنده معاصر چک میلا

مستند سهراب سپهری (شاعر، نویسنده و نقاش مشهور معاصر) (فیلم)