دانلود ویدیوی مهارتهای ارتباطی از آپارات

حرفه ای باشیم چون فقط حرفه ای ها ، حرفه ای عمل میکنند و حرفه ای نتیجه می گیرند. سی نکته ذیل به سازمان و کارکنان آن کمک می کند که بتوان ارتباط مناسبی را با مشتریان برقرار کنند. http://tv.parsonline.com/events/1055/
۰۸:۱۶:۲۲, ۱۸ مهر ۱۳۹۴
اپارات