دانلود ویدیوی اطاعت از علی اطاعت از پیامبر در کتب اهل سنت از آپارات

در این جلسه محمد جواد یونسی، احادیث اهل سنت را در اینکه اطاعت از علی، اطاعت از پیامبر و مخالفت با علی، مخالفت با پیامبر است بیان می کند.
۲۲:۳۶:۵۹, ۲ آذر ۱۳۹۵
اپارات