دانلود ویدیوی فلزیاب تصویری تفکیک فرکانس طلا در زیر خاک ( فیلم ) از

فلزیاب تصویری تفکیک فرکانس طلا در زیر خاک فلزیاب تصویری تفکیک فرکانس طلا در زیر خاک را بنابر به شرایط میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا که وضعیت امواج الکترومغناطیس را شکل می دهد موجب پدید امدن فرکانس طلا یا انواع فلزات میگردد و تشخیص فرکانس طلا در زیر ...
۰۸:۰۲:۳۴, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷