دانلود ویدیوی فلزیاب تصویری تفکیک طلا در عمق ( فیلم ) از

فلزیاب تصویری تفکیک طلا در عمق فلزیاب تصویری تفکیک طلا در عمق زیاد را در صورتی به همراه خواهد داشت که ان فلزیاب تصویری دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE در مدار اصلی خود باشد و این شرایط فقط در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا ...
۰۸:۳۱:۰۱, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷